RAKIJA OD JABUKE

Voćna rakija od jabuke. dobiva se iz vina od jabuke pečenjem na tradicionalan način.

Jačine od 38-42% vol.al.